Novinky

24 hodín stolného tenisu v Žarnovici - 7.ročník

01.02.2017 12:35

Už siedmy ročník tejtošportovo-charitatívnej akcie sa koná od piatku 3.februáro 14:00hod do soboty 4.februára toho istého času.

Hrať sa bude na dvoch stolovh, prvý zápas začína v piatok o 14:00hod a každý ďalší po cca 20 minútach.

Prihlásiť sa dá na celý maratón či na vopred nahlásený čas. Záujemcovia však môžu hrať v priebehu turnaja bez presného určenia času.

Okrem stolnotenisového maratónu bude prebiehať aj tradičná dobrovoľná finančná zbierka, tentokrát pre súrodencov Mareka a Emku Tomových, ktorých postihla choroba s názvom nanizmus. Do zbierky sa môžu zapojiť hráči, ale aj ľudia s dobrým srdcom, ktorí prídu túto akciu podporiť len svojou návštevou. Príspevok bude použitý na úhradu nákladov spojených s rehabilitačným pobytom oboch súrodencov.

V prechádzajúcich šiestich ročníkoch organizátori spoločne vyzbierali štyritisíc eur.

Majstrom oblasti ZH pre rok 2017 Marián Šurka ml.

24.01.2017 21:27

V sobotu 21.1.2017 sa v telocvični ZŠ v Hliníku nad Hronom konali Majstrovstvá oblasti Žiar nad Hronom pre rok 2017.

Výsledky dvojhra:

1. Marián Šurka ml. - STK Vyhne

2. Dušan Pacher - STK Vyhne

3. Igor Valent - OŠK Hliník nad Hronom

kompletné výsledky dvojhry

  

 

Výsledky štvorhra:

1. Marián Šurka st. / Dušan Pacher - STK Vyhne

2. Igor Valnet / Peter Perháč - OŠK Hliník nad Hronom

3. Marián Šurka ml. / Miroslav Vlčko -STK Vyhne

kompletné výsledky štvorhry

Majstrovstvá BB kraja pre rok 2017

11.01.2017 13:40

V sobotu 4.2.2017 sa v ZUS aréne v Žiari nad Hronom uskutočnia Majstrovstvá Banskobystrického kraja v stolnom tenise pre rok 2017.

Bližšie informácie, propozície, prihlasovanie na turnaj nájdete: TU

 

 

Majstrovstvá oblasti dospelých 2017 - 21.1.2017 Hliník nad Hronom

11.01.2017 08:39

V sobotu 21.1.2017 sa v Hliníku nad Hronom uskutočnia Majstrostvá oblasti ZH pre rok 2017.

Propozície turnaja nájdete tu: MO2017.pdf (194,3 kB)

Vylosovanie jar 2017

11.01.2017 08:36

Vylosovanie odvetnej časti sezóny 2016/2017 nájdete tu : vyloslovanie_5.liga_2016-2017.pdf
 

Štefanský turnaj v Kremnici 2016

20.12.2016 16:20

TJ – Kremnica, stonotenisový oddiel

Propozície 62. ročníka Štefanského turnaja v stolnom tenise

konaného v Kremnici dňa 26.12.2016

 

Usporiadateľ : Stono-tenisový oddiel TJ Kremnica

Termín : 26.12.2016 o 8,00 hod.

Miesto : Mestská telocvičňa Kremnica

Prezentácia : 8,00 – 9,00 hod. štartovné : 5€

V štartovnom je zahrnuté aj občerstvenie / párky a malinovka/

Losovanie : 9,00 – 9,30 hod.

Protesty: do 10 min. hlavnému rozhodcovi po vyhlásení predbežných výsledkov

s vkladom 4 €

Riaditeľ turnaja : Ing. Ľubor Kraus

Hlavný rozhodca : Bc. Jozef Petrík

Tajomník turnaja : p. Schmidt Milan

Prihlášky na turnaj : e-mailom : krauslubor@yahoo.com, tel.: 0903 739 983

                             do 23.12.2016 prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko celý dát. nar. a názov oddielu

 

B/ Technické ustanovenia : hrajú sa dvojhry v skupinách každý s každým,

Hráči do skupín budú nasadení podľa umiestnenia v rebríčku slovenskom, krajskom, oblastnom, ostatní budú vylosovaní.

Hráči ktorí obsadia prvé miesto v skupine budú nasadení do pavúka, hráči z druhého miesta budú k nim vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.

Hráči ktorí skončia v skupinách na treťom mieste budú  nasadení do pavúka útechy a ostatní k nim budú vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.

Súťaž štvorhier sa nasadia do pavúka najlepšie dvojice podľa umiestnenia v rebríčku slovenskom, krajskom, oblastnom, ostatní budú vylosovaní.

Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.

Ceny : prví traja budú odmenení vecnými cenami

Rôzne : -  bude zabezpečený bufet s občerstvením

              -  za zdravotný stav si zodpovedá každý sám

  • za odložené veci organizátor nezodpovedá

 

Organizátor tohto turnaja si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícii !!!

Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť.

V Kremnici dňa :  02.12.2016

                                                                                              Ing. Ľubor Kraus

                                                                                              riaditeľ turnaja

Tlačivá na stiahnutie

06.09.2016 13:23

Úprava pravidla o poskytovaní rád hráčom

30.08.2016 14:27

Bulletin SSTZ 2016/17

30.08.2016 10:15

Aktív vedúcich družstiev - súťažný ročník 2016/2017

29.08.2016 17:19

Pred začiatkom súťažného ročníka 2016/2017 došlo k určitým zmenám v súťažiach radených Krajským stolnotenisovým zväzom BB, kde sa vytvorila 4.liga ako krajská súťaž. Tieto zmeny sa samozrejme dotkli aj našej oblasti, podobne ako všetkých ostatných oblastí BB kraja. Z našej oblasti sú do tejto súťaže prihlásené 4 družstvá ŠK Žarnovica B, STK Vyhne A, ŠKST B. Štiavnica a MTK Žarnovica A, ktoré tým pádom budú chýbať v najvyššej oblastnej súťaži - 5.lige. Z toho dôvodu bude potrebné určiť pre naše oblastné súťaže správny model, do úvahy pripadajú zatiaľ dve možnosti, všetko je samozrejme závislé od počtu prihlásených družstiev:

1.) Dve súťažné triedy: 5.liga - 10 družstiev , 6.liga zvyšok min. 6 družstiev

2.) Jedna súťažná trieda, po polovici súťaže rozdelená na vrchnú a spodnú časť tabuľky.

Je potrebné prediskutovať a dohodnúť niektorú z možností, preto Vás žiadam o svedomitú o na aktíve.

Prosím o zaslanie prihlášok podľa termínu uvedeného v návrhu rozpisu (príloha mailu). Pre vytvorenie súpisky družstva môžte použiť elektronickú súpisku, treba postupovať podľa návodu po zadaní reg. čísla hráča sa vyplnia ostatné údaje podľa databázy hráčov SSTZ atď.

Pozvánka na aktív zástupcov družstiev účastníkov súťaží ObSTZ Žiar nad Hronom.

Týmto pozývame zástupcov jednotlivých klubov a družstiev oblasti ZH na aktív pri príležitosti zahájenia súťažného ročníka 2016/2017, ktorý sa uskutoční  v pondelok 12. septembra 2016 v Základnej škole vo Vyhniach o 16:30 hod. s nasledovným programom:

1/ Schválenie modelu oblastných súťaží pre súťažný ročník 2016/2017

2/ Kontrola prihlášok – zaplatenie súťažných vkladov

3/ Kontrola a potvrdenie súpisiek s registračnými preukazmi

4/ Oboznámenie so zmenami súboru predpisov prijaté Konferenciou SSTZ

5/ Návrh BTM pre ročník 2016/2017 

6/ Vyhodnotenie súťažného ročníka 2015 / 2016 – odovzdanie diplomov

7/ Schválenie rozpisu súťaže na súť. ročník 2016 / 2017, rozpis je prílohou tohto mailu, prosím o preštudovanie k pripomienkovaniu, aby sme ho mohli schváliť. Navrhovaný rozpis zatiaľ počíta s dvomi súťažnými triedami - rozhodneme na aktíve, podľa počtu prihlásených družstiev.

8/ Rôzne a diskusia