Oblastný stolnotenisový zväz Žiar nad Hronom

riadi a zabezpečuje majstrovské súťaže 4.liga, 5.liga a súťaže žiakov v regióne Žiar nad Hronom.

e-mail: stolnyteniszh@gmail.com

 

Výkonný výbor ObSTZ Žiar nad Hronom

Jaroslav Zliechovec, Vyhne 434, tel.  0907 610 869, predseda VV
Ing. Jozef Barniak, Lutila, tel. 0905 800 487, Komisia mládeže
Igor Valent, Hliník nad Hronom, Strojárska 360,tel. 0905 662 894, ŠTK
Ing. Filip Turčan, Žiar nad Hronom, tel. 0907 221 533, Disciplinárna komisia
Zuzana Perháčová, Lehôtka p. Brehmi, tel.  0903 560 916, Matričná komisia