V rámci oblasti Žiar nad Hronom (okr. Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica) ObSTZ Žiar nad Hronom organizuje súťaže 4. a 5. ligy dospelých a Bodovacie turnaje mládeže.

 4.liga  5.liga mládež
Tabuľka Tabu ľka Oblastn é BTM
Vylosovanie - Rozpis zápasov - pinec Vylosovanie - Rozpis zápasov - pinec  
Súpisky - pinec
  Súpisky - scan   
Súpisky - pinec
Súpisky - scan
Krajské - regionálne BTM
Úspešnosť Úspešnosť  
Vylosovanie-jeseň pdf. Vylosovanie - jeseň pdf. SPM
     

 

V 4. lige dospelých v súťažnom ročníku 2015/2016 štartuje 12 družstiev:

ŠKST B. Štiavnica  

OŠK Dolná Ves "A" OŠK Hliník n. H."B" OŠK Hliník n. H. "C"

TJ Kremnica "B"

STK Lutila

OŠK St. Kremnička

STK Vyhne "A"

MTK Žarnovica "A"

ŠK Žarnovica "B" ŠK Žarnovica "C" MŠK Žiar n. Hr. "C"

 

V 5. lige dospelých v súťažnom ročníku 2015/2016 štartuje 7 družstiev:

STK Vyhne "B"

ST K Vyhne "C" OŠK Brehy

MŠK Žiar nad Hr. "D"

TJ Kremnica "C"

MTK Žarnovica "B"

 

OŠK Dolná Ves "B"