Štefanský turnaj v Kremnici 2016

20.12.2016 16:20

TJ – Kremnica, stonotenisový oddiel

Propozície 62. ročníka Štefanského turnaja v stolnom tenise

konaného v Kremnici dňa 26.12.2016

 

Usporiadateľ : Stono-tenisový oddiel TJ Kremnica

Termín : 26.12.2016 o 8,00 hod.

Miesto : Mestská telocvičňa Kremnica

Prezentácia : 8,00 – 9,00 hod. štartovné : 5€

V štartovnom je zahrnuté aj občerstvenie / párky a malinovka/

Losovanie : 9,00 – 9,30 hod.

Protesty: do 10 min. hlavnému rozhodcovi po vyhlásení predbežných výsledkov

s vkladom 4 €

Riaditeľ turnaja : Ing. Ľubor Kraus

Hlavný rozhodca : Bc. Jozef Petrík

Tajomník turnaja : p. Schmidt Milan

Prihlášky na turnaj : e-mailom : krauslubor@yahoo.com, tel.: 0903 739 983

                             do 23.12.2016 prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko celý dát. nar. a názov oddielu

 

B/ Technické ustanovenia : hrajú sa dvojhry v skupinách každý s každým,

Hráči do skupín budú nasadení podľa umiestnenia v rebríčku slovenskom, krajskom, oblastnom, ostatní budú vylosovaní.

Hráči ktorí obsadia prvé miesto v skupine budú nasadení do pavúka, hráči z druhého miesta budú k nim vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.

Hráči ktorí skončia v skupinách na treťom mieste budú  nasadení do pavúka útechy a ostatní k nim budú vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.

Súťaž štvorhier sa nasadia do pavúka najlepšie dvojice podľa umiestnenia v rebríčku slovenskom, krajskom, oblastnom, ostatní budú vylosovaní.

Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.

Ceny : prví traja budú odmenení vecnými cenami

Rôzne : -  bude zabezpečený bufet s občerstvením

              -  za zdravotný stav si zodpovedá každý sám

  • za odložené veci organizátor nezodpovedá

 

Organizátor tohto turnaja si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícii !!!

Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť.

V Kremnici dňa :  02.12.2016

                                                                                              Ing. Ľubor Kraus

                                                                                              riaditeľ turnaja

Späť