Novinky

Štefanský turnaj v stolnom tenise - Kremnica

21.12.2015 13:35

8.11.2015 KBTM Hliník nad Hronom (dorast a ml. žiactvo)

03.11.2015 14:01

Propozície trunaja.doc

 

PROPOZÍCIE Krajského bodovacieho turnaja mládeže pre rok 2015/2016

1.

Kategória

Dorast a mladšie žiactvo

2.

Dátum konania

8.11.2015

3.

Usporiadateľ

Hliník nad Hronom

4.

Adresa hracej miestnosti

Telocvičňa ZS Hliník nad Hronom

5.

Riaditeľ turnaja

Branislav Jakuš

6.

Hlavný rozhodca

Zuzana Perháčová

7.

Zástupca hlavného rozhodcu

Filip Turčan

8.

Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt)

Zuzana Perháčová

9.

Prihlásení

prezentácia do 8.30 hod 8.11.2015

začiatok 9.00 hod 8.11.2015

10.

Prihlášky doručiť do

 (dátum, hodina)

7.11.2015 do 18:00 hod., zperhacova@gmail.com

11.

WWW stránka na ktorej budú zverejnené výsledky

https://www.kstzbb.sk/

12.

Vklad

 

13.

Stravovanie

bufet

14.

Ubytovanie

 

15.

Predpis

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie KBT a týchto propozícií

16.

Súťaže

Dvojhra

17.

Podmienky štartu

Pri malom počte prihlásených dievčat budú hrať dievčatá s chlapcami, dorast nar. 1998 a mladší, mladšie žiactvo 2003 a mladší

18.

Rozhodcovia

Určí hlavný rozhodca

19.

Prezentácia

V deň konania turnaja do 8:30 hod

20.

Loptičky *** (značka, farba)

Tibhar *** 40+ SL

21.

Ceny

 

22.

Sťažnosti, protesty

V zmysle súťažného poriadku

 

 

SPM najmladšie žiactvo, STO Valaliky, 7.11.2015

03.11.2015 13:56

Uradná správa č.3-2015/16

03.11.2015 13:06

V časti SPRAVODAJE nájdete aktuálny spravodaj č.3-2015/16 zo dňa 24.10.2015.

 

Zomrel František Mišík

15.10.2015 17:36

Oblastný stolnotenisový zväz Žiar nad Hronom s hlbokým zármutkom oznamuje, že nás v uplynulých dňoch navždy opustil dlhoročný hráč STK Orovnica František Mišík. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 16.10.2015 o 13:00hod v rímsko-katolíckom kostole v Orovnici. ObSTZ Žiar nad Hronom vyjadruje úprimnú sústrasť rodine zosnulého.

Česť jeho pamiatke.

Uradná správa č.2-2015/16

08.10.2015 21:47

V časti SPRAVODAJE nájdete aktuálny spravodaj č.2-2015/16 zo dňa 8.10.2015.

 

19.9.2015 Lučenec KBTM - Dorast a Ml. žiactvo

21.09.2015 23:42

Rebríčky

15.09.2015 14:12

V časti Rebríčky boli aktualizované rebríčky všetkých uvedených súťaží.

  ODKAZ

Aktív zástupcov družstiev účastníkov 4. a 5. ligy ObSTZ Žiar nad Hronom.

15.09.2015 14:05

Pozvánka na aktív zástupcov družstiev účastníkov 4. a 5. ligy ObSTZ Žiar nad Hronom.

 

Týmto pozývame zástupcov jednotlivých klubov a družstiev oblasti ZH na aktív pri príležitosti zahájenia súťažného ročníka 2015/2016, ktorý sa uskutoční  v piatok 18. septembra 2015 v zasadačke administratívnej budovy Technických služieb v Žiari nad Hronom (ulica A.Dubčeka 3838/51) so začiatkom o 15:30 hod. a nasledovným programom:

1/ Kontrola prihlášok – zaplatenie súťažných vkladov

2/ Kontrola a potvrdenie súpisiek s registračnými preukazmi

3/ Zmeny súboru predpisov prijaté Konferenciou SSTZ

4/ Návrh koncepcie žiackych, dorasteneckých krajských súťaží 

5/ Vyhodnotenie súťažného ročníka 2014 / 2015 – odovzdanie diplomov

6/ Schválenie rozpisu súťaže na súť. ročník 2015 / 2016 - (rozpis je prílohou tohto mailu, prosím o preštudovanie k pripomienkovaniu, aby sme ho mohli schváliť)

7/ Rôzne a diskusia

Návrh rozpisu súťaže

 

 

Elektronická súpiska

27.07.2015 09:40