Úspšnosť hráčov II. triedy v súťažnom ročníku 2009/2010

13.04.2010 21:44

     V menu, rebríčky je spracovaná úspešnosť hráčov II. triedy v súťažnom ročníku 2009/2010 po 18.odohratých kolách. Podkladom pre výpočet boli zápisy z jednotlivých stretnutí, ako mi boli poskytnuté. Chcem viacerým vysloviť poďakovanie za pravidelné a rýchle zasielanie výsledkov II. triedy a to predovšetkým prostredníctvom e mailu. Sú však aj kluby, kde ani po skončení súťaže a viacerých prosbách zápisy zaslané neboli / Župkov B- J. Lehota, Seniori - J.Lehota, Seniori - Žiar C, Kosorín - H.Ždaňa / a preto som aj pri spracovaní úspešnosti vychádzal z dostupných informácii.

Súbor aj tu: ÚSPEŠNOSŤ II. TR. KOMPLET.pdf (155,4 kB)

Späť