Zmeny termínov turnajov mládeže.

17.01.2010 21:57

     Komisia mládeže s dostatočným predstihom oznamuje zmeny termínov mládežníckych turnajov oraganizovaných Obstz Žiar nad Hronom, ako i dôvody týchto zmien.

tu OZNAM KM.doc (20 kB)

Späť