Úspech mladých hráčov MŠK Žiar nad Hronom na MK BB

16.03.2011 22:01

     S radosťou vám oznamujem vynikajúce výsledky mládežníkov zo Žiaru nad Hronom na
majstrovstvách Bansko Bystrického kraja v stolnom tenise mládeže v kategóriách
najmladší žiaci ( 2000 a ml.) a starší žiaci ( 1996 a ml. ) pre rok 2011.
Majstrovstvá kraja sa konali v Lučenci, 13.3. 2011. Naši žiaci získalii 4 prvé a jedno druhé miesto.
Hugo Repáň (r. 2000 ) sa stal trojnásobným majstrom kraja : dvojhra, štvorhra a zmiešaná štvorhra
Juraj Hrmo ( r.1998 ) sa stal majstrom kraja v zmiešanej štvorhre a vo štvorhre obsadil druhé miesto.

 

 

J.Barniak
SteK MŠK Žiar nad Hronom

Kompletné výsledky v prílohr tu: MK2011-1.pdf (91,9 kB)

 

Späť