Návrh na reorganizáciu súťaže v pôsobnosti KSTZ BB - zriedenie 4.ligy ako krajskej súťaže

28.06.2016 09:48

VV KSTZ BB v snahe zvýšiť úroveň a atraktivitu stolného tenisu v BB kraji, na svojom zasadnutí rozhodol o vytvorení spoločnej 4 ligy, ktorá bude riadená ŠTK KSTZ BB. V úvode predpokladáme, že by sa jej mohli zúčastniť z každého ObSTZ 3 družstvá, čo ale nie je podmienkou pokiaľ nie všetky ObSTZ prejavia záujem. Podrobnosti sú v priloženom Spravodaji - odkaz nižšie. Prosím aby ste podľa pokynov v Spravodaji nahlásili predsedovi KSTZ BB svoj záujem o prihlásenie sa do takejto súťaže.

SP6-KSTZ-BB_2015_16.pdf

 

Späť