Najdôležitejšie zmeny v registračnom poriadku platnom od 25.6.2016.

30.06.2016 12:20

Vplyvom účinnosti nového zákona o športe sa v sobotu 25.6.2016 v Bratislave konala mimoriadna celoslovenká konferencia SSTZ, na ktorej bolo potrebné schváliť rôzne úpravy registračného poriadku, prestupového poriadku ako aj samotných stanov SSTZ, kedže je nutné preniesť dôsledky tohto zákona do jednotlivých dokumentov zväzu.

Dôležitou zmenou je najmä zavedenie členského poplatku (nutnosť práve zo spomínaného zákona), no podstatné zmeny nastali aj v prestupovom poriadku.

Prosím pozorne si preštudujte tieto dôležité dokumenty:

Súbor predpisov schválený Celoslovenskou konferenciou konanou 25.6.2016.

        

Zmeny v prestupovom a registračnom poriadku

Stanovy SSTZ.

Prestupový poria dok.

Registračný poriadok.

Súťažný poriadok.

Smernica pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovy SSTZ.

Uznesenie z Celoslovenskej konferencie SSTZ konanej dňa 25.6.2016 v BA.

Späť