MSR najmladších žiakov 2011

26.05.2011 22:34

Výsledky z MSR najmladších žiakov, ktoré sa konali 21.-22.5.2011 vo Vlalalikoch.
Celkove sa majstrovstiev zúčastnilo 32 chlapcov a 24 dievčat, ktorí boli nominovaní na základe dlhodobo dosiahnutých výsledkov ( Slovenský pohár mládeže a majstrovstvá príslušných krajov ). Už samotná účasť na takomto turnaji bola pre niektorých úspechom. Turnaj ukázal, že pokiaľ sa chceme porovnávať s tými najlepšími v SR, tak nás čaká ešte veľa práce.
Za náš kraj sa zúčastnil 4 súťažiaci :
Hugo Repáň - MŠK Žiar nad Hronom
Michal Brablec - STK Lučenec - Kalinovo
Janka Mičodová - STK Lučenec - Kalinovo
Nikoleta Puchovanová - TJ Doprastav Zvolen
Organizácia bola skutočne na úrovni v peknej hale na kvalitných 8-ich stoloch, s mažoretkami a hymnou na úvod.
Žiadne prekvapenie sa z našej účasti nekonalo. Každý si splnil svoje aktuálne rebríčkové poradie. Uvidíme, ako naša mládež dokáže zúročiť získané poznatky v budúcnosti.
Vďaka patrí všetkým tým, ktorí nám umožnili po technickej aj finančnej stránke zúčastniť sa uvedených MSR.

Úplné výsledky tu : MSR nml. 2011.pdf (901,7 kB)

Spracoval Ing. Barniak

Späť