Majstovstvá oblasti žiactva 2014

25.04.2014 14:37

Propozície pdf:  MO_žiactva2014.pdf

 

Majstrovstvá oblasti žiactva v stolnom tenise

pre rok 2014

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

 

Usporiadateľ:           OŠK STK Hliník nad Hronom

Miesto:                      Telocvičňa ZŠ v Hliníku nad Hronom

Dátum:                      08.05.2014 (štvrtok)

Organizačný výbor:

riaditeľ turnaja:              Jozef Barniak

hlavný rozhodca:            Zuzana Perháčová

organizačný pracovník:   Branislav Jakuš

Súťažný vklad:          bez súťažného vkladu

Prihlášky:    osobne pri prezentácii

Žrebovanie:     08.05.2014 od 8:40 hod. v mieste konania

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Predpis:     Hrá sa podľa platných pravidiel ST, SP SSTZ a podľa tohto rozpisu

Právo štartu:      turnaja sa môžu zúčastniť hráči klubov pôsobiacich v oblasti Žiar nad Hronom pre súťažný ročník 2013-2014.

Súťaže:               1. Dvojhra najmladšieho žiactva (2003 a mladší)

2. Dvojhra a štvorhra mladšieho žiactva (2001 – 2002)

3. Dvojhra a štvorhra staršieho žiactva (1999 – 2000)

Organizátor si vyhradzuje právo zlúčiť kategórie v závislosti od počtu účastníkov.

Systém súťaže:

1.) Najmladšie žiactvo: dvojhra 1. stupeň -skupinový, 2. stupeň - vyraďovací (3 víťazné sety z 5)

2.) Mladšie žiactvo: dvojhra 1. stupeň -skupinový, 2. stupeň – vyraďovací (3 víťazné sety z 5), štvorhra – vyraďovací systém (3 víťazné sety z 5)

3.) Staršie žiactvo: dvojhra 1. stupeň -skupinový, 2. stupeň – vyraďovací (3 víťazné sety z 5), štvorhra – vyraďovací systém (3 víťazné sety z 5)

Časový rozpis:      8:00 – 8:30 hod.  prezentácia

                              8:40 – 9:00 hod.  žrebovanie

                              9:00 hod. – začiatok turnaja

Loptičky:      DHS***/biele

Protesty:     podávajú sa do 10 min. po ukončení zápasu hlavnému rozhodcovi, s vkladom 5,-€ v zmysle platných predpisov SP

Náklady:      hráči štartujú na vlastné náklady

Stravovanie: organizátor nezabezpečuje

Ceny:    dvojhra aj štvorhra 1. – 3. miesto víťazné poháre

Poznámka:

- turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť

- usporiadateľ si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny propozícií.

Späť