Aktív zástupcov družstiev účastníkov 4. a 5. ligy ObSTZ Žiar nad Hronom.

15.09.2015 14:05

Pozvánka na aktív zástupcov družstiev účastníkov 4. a 5. ligy ObSTZ Žiar nad Hronom.

 

Týmto pozývame zástupcov jednotlivých klubov a družstiev oblasti ZH na aktív pri príležitosti zahájenia súťažného ročníka 2015/2016, ktorý sa uskutoční  v piatok 18. septembra 2015 v zasadačke administratívnej budovy Technických služieb v Žiari nad Hronom (ulica A.Dubčeka 3838/51) so začiatkom o 15:30 hod. a nasledovným programom:

1/ Kontrola prihlášok – zaplatenie súťažných vkladov

2/ Kontrola a potvrdenie súpisiek s registračnými preukazmi

3/ Zmeny súboru predpisov prijaté Konferenciou SSTZ

4/ Návrh koncepcie žiackych, dorasteneckých krajských súťaží 

5/ Vyhodnotenie súťažného ročníka 2014 / 2015 – odovzdanie diplomov

6/ Schválenie rozpisu súťaže na súť. ročník 2015 / 2016 - (rozpis je prílohou tohto mailu, prosím o preštudovanie k pripomienkovaniu, aby sme ho mohli schváliť)

7/ Rôzne a diskusia

Návrh rozpisu súťaže

 

 

Späť