8.11.2015 KBTM Hliník nad Hronom (dorast a ml. žiactvo)

03.11.2015 14:01

Propozície trunaja.doc

 

PROPOZÍCIE Krajského bodovacieho turnaja mládeže pre rok 2015/2016

1.

Kategória

Dorast a mladšie žiactvo

2.

Dátum konania

8.11.2015

3.

Usporiadateľ

Hliník nad Hronom

4.

Adresa hracej miestnosti

Telocvičňa ZS Hliník nad Hronom

5.

Riaditeľ turnaja

Branislav Jakuš

6.

Hlavný rozhodca

Zuzana Perháčová

7.

Zástupca hlavného rozhodcu

Filip Turčan

8.

Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt)

Zuzana Perháčová

9.

Prihlásení

prezentácia do 8.30 hod 8.11.2015

začiatok 9.00 hod 8.11.2015

10.

Prihlášky doručiť do

 (dátum, hodina)

7.11.2015 do 18:00 hod., zperhacova@gmail.com

11.

WWW stránka na ktorej budú zverejnené výsledky

https://www.kstzbb.sk/

12.

Vklad

 

13.

Stravovanie

bufet

14.

Ubytovanie

 

15.

Predpis

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie KBT a týchto propozícií

16.

Súťaže

Dvojhra

17.

Podmienky štartu

Pri malom počte prihlásených dievčat budú hrať dievčatá s chlapcami, dorast nar. 1998 a mladší, mladšie žiactvo 2003 a mladší

18.

Rozhodcovia

Určí hlavný rozhodca

19.

Prezentácia

V deň konania turnaja do 8:30 hod

20.

Loptičky *** (značka, farba)

Tibhar *** 40+ SL

21.

Ceny

 

22.

Sťažnosti, protesty

V zmysle súťažného poriadku

 

 

Späť