60. ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise - Kremnica

18.12.2014 17:58

Propozície 60. ročníka Štefanského turnaja v stolnom tenise

konaného v Kremnici dňa 26.12.2014

 

 • Usporiadateľ : Stolnotenisový oddiel TJ Kremnica
 • Termín : 26.12.2014 o 8,00 hod. v piatok
 • Miesto : Mestská telocvičňa Kremnica
 • Prezentácia : 8,00 – 9,00 hod. štartovné : 5€
 • Losovanie : 9,00 – 9,30 hod.
 • Protesty: do 10 min. hlavnému rozhodcovi po vyhlásení predbežných výsledkov s vkladom 4 €
 • Riaditeľ turnaja : Ing. Ľubor Kraus
 • Hlavný rozhodca : p. Jozef Petrík
 • Tajomník turnaja : p. Vladimír Hudka
 • Prihlášky na turnaj : e-mailom : krauslubor@yahoo.com, tel.: 0903 739 983, do 23.12.2014 prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko, celý dátum nar. a názov oddielu
 • Technické ustanovenia : hrajú sa dvojhry v skupinách každý s každým
 • Hráči do skupín budú nasadení podľa umiestnenia v rebríčku slovenskom, krajskom, oblastnom, ostatní budú vylosovaní.
 • Hráči ktorí obsadia prvé miesto v skupine budú nasadení do pavúka, hráči z druhého miesta budú k nim vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.
 • Hráči ktorí skončia v skupinách na treťom mieste budú  nasadení do pavúka útechy a ostatní k nim budú vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.
 • Súťaž štvorhier sa nasadia do pavúka najlepšie dvojice podľa umiestnenia v rebríčku slovenskom, krajskom, oblastnom, ostatní budú vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.
 • Ceny : prví traja budú odmenení vecnými cenami

 

 • Rôzne : -  bude zabezpečený bufet s občerstvením

                      -  za zdravotný stav si zodpovedá každý sám

  - za odložené veci organizátor nezodpovedá

 • Organizátor tohto turnaja si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícii !!!
 • Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť.

 

 • V Kremnici dňa :  14.12.2014

                                                                                              Ing. Ľubor Kraus

                                                                                              riaditeľ turnaja

 

    Štefanský turnaj 60 roč. ping-pong 2014.pdf 

 

Späť