26.12.2013 Štefanský trunaj - Kremnica

17.12.2013 12:14

TJ Kremnica Vás pozýva na tradičný Štefanský stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční v štvrtok 26.12.2013 od 8:00 hod. v Mestskej telocvični v Kremnici.

Propozície turnaja:

TJ – Kremnica, stonotenisový oddiel

 

Propozície Štefanského turnaja v stolnom tenise

konaného v Kremnici dňa 26.12.2013

 

Usporiadateľ : Stonotenisový oddiel TJ Kremnica

Termín : 26.12.2013 o 8,00 hod. štvrtok

Miesto : Mestská telocvičňa Kremnica

Prezentácia : 8,00 – 9,00 hod. štartovné : 5€

Losovanie : 9,00 – 9,30 hod.

Protesty: do 10 min. hlavnému rozhodcovi po vyhlásení predbežných výsledkov

s vkladom 4 €

Riaditeľ turnaja : Ing. Ľubor Kraus

Hlavný rozhodca : p. Jozef Petrík

Tajomník turnaja : p. Vladimír Hudka

Prihlášky na turnaj : e-mailom : krauslubor@yahoo.com, tel.: 0903 739 983

                                                         do 23.12.2013

  prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko celý dát. nar. a názov oddielu

B/ Technické ustanovenia : hrajú sa dvojhry v skupinách každý s každým,

Hráči do skupín budú nasadení podľa umiestnenia v rebríčku slovenskom, krajskom, oblastnom, ostatní budú vylosovaní.

Hráči ktorí obsadia prvé miesto v skupine budú nasadení do pavúka, hráči z druhého miesta budú k nim vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.

 

 

Hráči ktorí skončia v skupinách na treťom mieste budú  nasadení do pavúka

útechy a ostatní k nim budú vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.

Súťaž štvorhier sa bude hrať tiež v skupinách, kde prví budú nasadení do pavúka

a druhí zo skupín budú k nim vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.

 

Ceny : prví traja budú odmenení vecnými cenami

 

Rôzne :


  • bude zabezpečený bufet s občerstvením
  • za zdravotný stav si zodpovedá každý sám
  • za odložené veci organizátor nezodpovedá

 

Organizátor tohto turnaja si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícii !!!

 

Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť.

 

V Kremnici dňa :  15.12.2013

                                                                                              Ing. Ľubor Kraus

                                                                                              riaditeľ turnaja

propozície na stiahnutie:   Štefanský turnaj 2013.pdf

 

Späť