Zasadnutie VV ObSTZ Žiar nad Hronom 18.10.2012 " SPRAVODAJ č. 1 "

18.10.2012 13:43

     V súvislosti s riadením súťaží našej oblasti sa dňa 18.10.2012 uskutočnilo zasadnutie VV ObSTZ Žiar nad Hronom, predemetom ktorého zasadnutia bolo vyriešenie aktuálnych a pretrvávajúcich problémov v súťažiach IV. a V. ligy. Závery sú obshianuté v dokumente " Spravodaj č. 1 2012/2013" v prílohe uverejnený tu : spravodaj 1-1213.pdf (39,9 kB)

Späť