Výsledky z II. BTM Žiar nad Hronom 12.12.2010 a BTŽ č.2 Horná Ždaňa

12.12.2010 18:56

      Z poverenia KSTZ B.Bystrica STK MŠK Žiar nad Hronom usporiadal dňa 12.12.2010 v telocvični I. ZŠ Žiar nad Hronom II. bodovací turnaj mládeže. Výsledková listina spracovaná Ing. Jozefom Barniakom tu : Výsledková listina 2.KBT ZH.doc (56 kB)

 

      Spracované výsledky z BTŽ č.2 Horná Ždaňa 11.12.2010 tu : BTŽ č.2 H. Ždáňa dec. 2010.xls (83 kB)

 

    

Späť