Vyjadrenie výkonného výboru k neodohraným zápasom 1. a 2. kola rocnika 2014/2015

13.10.2014 21:17

1.) Stanovisko výkonného výboru k neodohratému zápasu prvého kola súťažného ročníka 2014 / 2015 medzi družstvami Žarnovica C a Vyhne A:

Výkonný výbor NARIAĎUJE odohrať zápas dňa 15.10.2014 o 18:00 hod. (už v túto stredu). Prípadnú vzájomnú dohodu (najneskorší termín odohrania 19.10.2014) VV bude akceptovať.

 

2.) Stanovisko výkonného výboru k neodohratému zápasu druhého kola súťažného ročníka 2014 / 2015 medzi družstvami Lutila a Žarnovica C:

Výkonný výbor NARIAĎUJE do 15.10.2014 doručiť obidvom družstvám termín odohrania zápasu (po vzájomnej dohode) na adresu stolnyteniszh@gmail.com. Zápas musí byť odohraný do 22.10.2014. Ak do 15.10.2014 nedôjde k dohode termínu zápasu, potom tento nariadi VV ObSTZ.

V prípade ak sa zápasy neodohrajú, budú kontumované v prospech družstiev Vyhne A resp. Lutila a ďalej sa bude postupovať podľa súťažného poriadku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV ObSTZ doposiaľ nepostupoval úplne striktne podľa SP pri dohodách o preložení zápasu, v snahe vyhovieť družstvám pri určitých prípadoch (choroba, pracovné či osobné dôvody), malo sa však vždy jednať o vzájomnú dohodu s oznámením náhradného termínu a nie odloženie zápasu na neurčito. Vzhľadom k tomu, že určité družstvá a kluby to vyslovene zneužívajú VV rozhodol, že nebude akceptovať žiadne ďalšie preloženie zápasu na neskorší termín a v týchto prípadoch sa bude postupovať len v zmysle Súťažného poriadku. V prípadoch problémov účasti hráčov klubu na určený termín je možnosť predohrania zápasu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Späť