Súťažný ročník 2017/2018

08.09.2017 12:14

5.liga ObSTZ ZH

 

Prosím o zaslanie prihlášok podľa termínu uvedeného v návrhu rozpisu (príloha mailu). Pre vytvorenie súpisky družstva môžte využit aj elektronickú súpisku, treba postupovať podľa návodu po zadaní reg. čísla hráča sa vyplnia ostatné údaje podľa databázy hráčov SSTZ atď.

Pozvánka na aktív zástupcov družstiev účastníkov súťaží ObSTZ Žiar nad Hronom.

Týmto pozývame zástupcov jednotlivých klubov a družstiev oblasti ZH na aktív pri príležitosti zahájenia súťažného ročníka 2017/2018, ktorý sa uskutoční  v piatok 22. septembra 2017 v Základnej škole vo Vyhniach o 16:30 hod. s nasledovným programom:

1/ Schválenie modelu oblastnej súťaže 5.liga pre súťažný ročník 2017/2018 (podľa počtu prihlásených družstiev)

2/ Kontrola prihlášok – zaplatenie súťažných vkladov

3/ Kontrola a potvrdenie súpisiek s registračnými preukazmi

4/ Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016 / 2017 – odovzdanie diplomov

5/ Schválenie rozpisu súťaže na súť. ročník 2017 / 2018, rozpis je prílohou tohto mailu, prosím o preštudovanie k pripomienkovaniu, aby sme ho mohli schváliť.

6/ Rôzne a diskusia

Späť