Stanovisko k protestu hráčov STK Orovnica

25.10.2011 14:02

     K pripomienke ohľadom štartu hráča TJ Kremnica Jozefa Petríka za "C" družstvo:
- Vedúci družstiev TJ Kremnica Ing. Lubor Kraus, mal pôvodne Petríka zaradeného na súpiske družstva Kremnica "B", avšak ešte pred začiatkom súťaže požiadal o zmenu na súpiskách a vyškrtnutí Jozefa Petríka zo súpisky TJ Kremnica "B" a zaradení na súpisku TJ Kremnica "C".
Tu potom nastala chyba, pretože táto zmena sa urobila len na origináloch súpisiek a pri vytvorení súpisiek resp. zoznamu hráčov 4.ligy v elektronickej podobe, ktorý je aj na webstráne ObSTZ ZH táto zmena nie je urobená.
Ďalej to potvrdzuje aj skutočnosť, že hráč Jozef Petrík v 4.lige oblasti ZH nastúpil len za družstvo TJ Kremnica "C". V tomto prípade by vôbec nešlo o to či je na súpiske B v prvej štvorke, lebo B a C družstvo hrajú rovnakú súťaž - vtedy sa tieto družstvá musia brať ako úplne odlišné oddiely a hráči môžu hrať len za jedno z týchto družstiev.
Zhodou okolností som bol tento víkend na SSTZ v BA bavili sme sa aj o podobných prípadoch, ktoré nastávajú aj v najvyšších súťažiach, kde oddiel žiada o prepísanie hráča z jedného družstva do druhého družstva v rámci toho istého oddielu a v tej istej súťaži. Pokiaľ hráč nenastúpil ani na jeden zápas toho družstva kde bol pôvodne zapísaný je to úplne v poriadku.

Súťažný poriadok pri tvorbe súpisiek okrem iného hovorí:      

4.3.7.7.5.10. Každý hráč môže byť zaradený najviac na troch súpiskách   družstiev oddielu – klubu ( dospelých) , za ktorý hrá.
4.3.7.7.5.11. Ak sa zistí v priebehu súťaží, že hráč bol zaradený na viac ako troch súpiskách dospelých, tak platí : a) hráč sa vyškrtne z tej súpisky (z tých súpisiek), ktoré boli potvrdené z hľadiska času najneskoršie, b) všetky jeho zápasy odohrané za družstvo, z ktorého súpisky sa vyškrtne, sú posudzované ako neoprávnený štart hráča a budú kontumované v prospech súpera. V zmysle tohoto sa patrične upravia aj výsledky tohoto družstva, c) taký oddiel - klub bude disciplinárne potrestaný.
4.3.7.7.5.12. Hráči uvedení na súpiske družstva v jeho základe (t.j. pre družstvo mužov prví štyria,pre družstvo žiačok prvé dve, pre ostatné kategórie prví traja) nemôžu byť zaradení v tej istej kategórii na ďalšiu súpisku družstva oddielu - klubu, štartujúceho v nižšej súťažnej triede.
4.3.7.7.5.13. Ak štartujú dve alebo viac družstiev oddielu - klubu tej istej kategórie v jednej súťažnej triede platia pre tvorbu súpisiek nasledovné ďalšie ustanovenia : a) súpisky družstiev sú úplne rôzné,t.j.žiadny hráč nemôže byť na dvoch súpiskách, b) súčet umiestnení hráčov základu družstva podľa príslušného rebríčka musí byť menší u "A" družstva ako u "B" družstva resp. u "B" družstva menší ako u "C" družstva,...atď. c) v priebehu súťažného ročníka nie sú prípustné akékoľvek presuny hráčov medzi týmito družstvami


Dúfam, že toto vysvetlenie bude postačujúce.
S pozdravom Jaro Zliechovec

Svoje názory k problému môžete vyjadriť priamo na stránke v sekcii kniha návštev.

Späť