SPM a M SR od 1.1.2015 s plastovými loptičkami

24.10.2014 16:18

          VV SSTZ schválil používanie plastových loptičiek na nasledovné súťaže

          s účinnosťou od 1.1. 2015:

         - všetky turnaje SPM

         - M SR jednotlivcov vo všetkých kategóriách

         - M SR družstiev v mládežníckych kategóriách

         Loptičky pre organizátorov  jednotlivých podujatí  zabezpečí SSTZ.

Späť