Oblastný Bodovací turnaj žiactva - Žiar nad Hronom

03.01.2015 16:33

OBLASTNÝ STOLNOTENISOVÝ ZVAZ ŽIAR NAD HRONOM

KOMISIA MLÁDEŽE

usporiada

1. BODOVACÍ TURNAJ ŽIAKOV OBLASTI: ZH, ZC, BŠ V SEZÓNE 2014/2015.

 

A. Všeobecné ustanovenia

 • Usporiadateľ : MŠK STK Žiar nad Hronom
 • Dátum : 11.01. 2015 - nedeľa
 • Miesto : telocvičňa I. ZŠ , Žiar nad Hronom, ul. Dr. Janshého č.2
 • Riaditeľ turnaja : Jozef Barniak
 • Hl. rozhodca : Jaroslav Zliechovec
 • Prihlášky : e-mailom na adresu stolnyteniszh@gmail.com , do 10.1.2015 (20:00hod.)
 • Občerstvenie : na vlastné náklady, bufet nie je k dispozícii

B. Technické ustanovenia

 • Predpis : Hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu, Súbor predpisov SSTZ a tohto rozpisu
 • Súťaže : najml. žiactvo (2004 a mladší), mladšie žiactvo (2002 – 2003),

a staršie žiactvo (2000 – 2001).  Minimálny počet štartujúcich pre príslušnú súťaž je 8 hráčov.

 • Systém súťaží : dvojhra, 1. stupeň – skupinový, 2. stupeň – progresívny K.O. systém

prípadne len jeden stupeň -  v skupinách každý s každým, v závislosti počtu  hráčov

 • Časový rozpis :           8:00 – 8:45 prezentácia

                                         8:45 – 9:00 - žrebovanie       

     9:00 začiatok turnaja

 • Rozhodcovia : K jednotlivým stolom určí hlavný rozhodca podľa potreby
 • Ceny : Ceny obdržia hráči umiestnení na 1.-3. mieste, v príslušnej kategórii

Poznámka:

- turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť

- usporiadateľ si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny propozícií


Propozície.pdf (205,9 kB)

 

                                                                                             

 

Späť