MEMORIÁL ING. FERDINANDA KLIMANTA - 21.JÚNA 2014 NOVÁ BAŇA

09.06.2014 09:39

 P r o p o z í c i e

MEMORIÁL  ING. FERDINANDA  KLIMANTA   V STOLNOM  TENISE

X. ROČNÍK

 I.  Všeobecné ustanovenia

 • Usporiadateľ:       Stolnotenisový klub Nová Baňa
 • Dátum konania:    21. júna 2014 (sobota)
 • Miesto:                 herňa – Cintorínska 1816, Nová Baňa (oproti CS Slovnaft)
 • Vedenie turnaja:
  • riaditeľ:               Jozef Antal
  • hlavný rozhodca:  Forgáč Miro
  • org. pracovník:     Ing. Jozef Ditte
 • Prihlášky:             Pri prezentácií
 • Súťažný vklad:    2 EUR za hráča, v cene je zahrnuté občerstvenie

II. Technické ustanovenia

 • Predpis:          Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a tohto rozpisu
 • Kategórie:
  • 1. Dvojhra žiakov, roč. 1999 a ml.
  • 2. Dvojhra žiakov, roč. 2005 a ml.
 • Systém súťaže:   1. stupeň – skupinový, 2. stupeň – vyraďovací
  • Hrá sa na tri víťazné sety do 11 na 6-tich stoloch
 • Nasadzovanie:     Podľa slovenského, resp. krajských rebríčkov
 • Časový rozpis:
  • prezentácia            8.00  -  8:30
  • losovanie                8.30  -  9.00
  • začiatok turnaja      9.00
 • Ceny:  Víťaz 1. kategórie obdrží putovný pohár a prví traja v obidvoch kategóriách obdržia vecné ceny.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu.

 

Jozef Antal                                                                                Forgáč Miro

riaditeľ turnaja                                                                       hlavný rozhodca

 

 

Späť