Majstrovstvá oblasti ZH pre rok 2018

07.01.2018 23:37

Majstrovstvá oblasti ZH2018 - propozície.pdf

 

Oblastný stolnotenisový zväz Žiar nad Hronom

Vypisuje

Majstrovstvá oblasti Žiar nad Hronom v stolnom tenise dospelých pre rok 2018

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Usporiadateľ:    OŠK STK Hliník nad Hronom a ObSTZ ZH

Miesto:               Telocvičňa ZŠ v Hliníku nad Hronom

Dátum:                27.01.2018 (sobota)

Organizačný výbor:

                               riaditeľ turnaja: Igor Valent

                               hlavný rozhodca: deleguje VV ObSTZ ZH

                               zástupca hl. rozh.: deleguje VV ObSTZ ZH

                               technický pracovník: Branislav Jakuš

Súťažný vklad:   hrá sa bez súťažného vkladu

                               

Prihlášky:            e-mailom na adresu stolnyteniszh@gmail.com do piatku 26.1.2018 do 20:00 hod., prípadne osobne pri prezentácii

Žrebovanie:       V sobotu 27.1.2018 od 8:45 hod. v telocvični ZŠ v Hliníku nad Hronom.

Informácie:        Jaroslav Zliechovec 0907 610 869

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Predpis:               Hrá sa podľa platných pravidiel ST, SP SSTZ a podľa tohto  rozpisu

Právo štartu:     turnaja sa môžu zúčastniť hráči, ktorí sú uvedení na súpiskách svojich klubov, v oblasti Žiar nad Hronom pre súťažný ročník 2017-2018.

Súťaže:                dvojhra, štvorhra

Systém súťaže:    dvojhra:       1. stupeň - skupinový

                                                 2. stupeň - progresívny K.O. systém

štvorhra:      progresívny K.O. systém

                             hrá sa na tri víťazné sety z piatich

Časový rozpis:   8:00 – 8:45 hod. prezentácia

                               8:45 – 9:00 hod. – žrebovanie

                               9:15 hod. – začiatok turnaja

Loptičky:             ***/biele   (plast)

Protesty:             podávajú sa do 10 min. po ukončení zápasu hlavnému rozhodcovi, s vkladom 10,-€ v zmysle platných predpisov SP

Náklady:              hráči štartujú na vlastné náklady

Občerstvenie:   zabezpečený bufet

Ceny:                    dvojhra aj štvorhra 1. – 3. miesto víťazné poháre

Poznámka:

- turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť

- usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií

Späť