Kontrola databázy rozhodcov

24.10.2014 16:15

Žiadame všetkých rozhodcov aby akékoľvek chýbajúce údaje, nezrovnalosti oznámili mailom na adresu sstz6@sstz.sk

 

https://www.sstz.sk/Databaza-rozhodcovia.xlsx

 

 

Späť