Závery z konferencie ObSTZ Žiar nad Hronom - 1.8.2011 Vyhne

29.07.2011 23:27

     V pondelok 1. augusta 2011 o 16:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu vo Vyhniach uskutočnila konferencia Oblastného stolnotenisového zväzu Žiar nad Hronom.
     Hlavným bodom konferencie bolo zhodnotenie súťaží v našej oblasti za súťažný ročník 2010/2011 a tiež reakcia na výzvu KSTZ na registrovanie hráčov v oblastných zväzoch, teda IV. liga (I. trieda) resp. V. liga (II. trieda).

     Zo zástupcov VV ObSTZ ako i jednotlivých oddielov s právom hlasu sa konferencie zúčastnili: Ing.Zliechovec, Ing.Barniak,JUDr.Valent,Šedivec,Rendla,Jakuš,Ing.Turčan,Škvarka,Bialek,Ing.Kraus,RNDr. Ďurovič,Ing.Širáň,Vihara,Prokaj a Oravec, s tým, že niektorým zástupcom / ako príklad Ing. Barniak / bolo priznané právo hlasu za člena VV, družstvá Žiar B aj C. Obdobne Oravec Seniori i Kosorín.

     Závery sú spracované v prílohe tu :Zapis z konferencie.pdf (48,7 kB) 

V tejto prílohe sú základné info k registrácii :pokyny k registracii.pdf (69,2 kB)

Späť