Závery z konferencie KSTZ Banská Bystrica - 16. jún 2011 Lučenec

29.06.2011 21:23

     Dňa 16. júna 2011 sa v Lučenci uskutočnila krajská konferencia KSTZ Banská Bystrica.

Závery z konferencie a schválené zmeny sú súčasťou zápisnice -  v prílohe tu : zapisnica_kstz jún 2011.pdf (89,5 kB)

     Spravodaj KSTZ BB pre sezónu 2011/2012 v prílohe tu :SPRAVODAJ 2011_12.doc (280,5 kB)

Späť