KBT mládeže - dorast a mladšie žiactvo (22.2.2015 v Hliníku nad Hronom)

02.02.2015 09:28

PROPOZÍCIE KRAJSKÉHO BODOVACIEHO TURNAJA.
MLÁDEŽ PRE ROK 2014/2015

 

 • 1. Kategória:  DORAST a Mladšie žiactvo
 • 2. Dátum konania:  22.2.2015
 • 3. Usporiadateľ:  OŠK Hliník nad Hronom
 • 4. Adresa hracej miestnosti:  Telocvičňa na ZŠ Hliník nad Hronom
 • 5. Riaditeľ turnaja: Branislav Jakuš
 • 6. Hlavný rozhodca: Zuzana Perháčová
 • 7. Zástupca hlavného rozhodcu:
 • 8. Organizačný pracovník:
 • 9. e-mail pre doručenie prihlášky: zperhacova@gmail.com
 • 10. Prihlášky doručiť do:  21.2.2015 do 18:00 hod
 • 11. WWW stránka na ktorej budú zverejnené výsledky: www.stklucenec.sk ,  www.stolnytenisziar.webnode.sk
 • 12. Vklad:  3,5 EUR za hráča
 • 13. Stravovanie:  Formou bufetu na vlastné náklady
 • 14. Ubytovanie: 
 • 15. Predpis:  Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie KBT a týchto propozícií
 • 16. Súťaže:  Dvojhra
 • 17. Podmienky štartu: Turnaj je otvorený. Pri malom počte prihlásených dievčat budú hrať dievčatá s chlapcami. Dorast 1997 a mladší, mladší žiaci 2002 a mladší
 • 18. Rozhodcovia: Určí hlavný rozhodca
 • 19. Prezentácia: V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
 • 20. Loptičky:  *** (značka, farba) Donic
 • 21. Ceny
 • 22. Sťažnosti: protesty v zmysle súťažného poriadku

Propozicie KBT-Hlinik .pdf

 

Späť