Aktív zástupcov družstiev účastníkov 4. a 5. ligy ObSTZ Žiar nad Hronom

18.09.2011 21:32

     Pozvánka na aktív zástupcov družstiev účastníkov 4. a 5. ligy ObSTZ Žiar nad Hronom
Týmto pozývame zástupcov jednotlivých družstiev na aktív pri príležitosti zahájenia súťažného ročníka 2011/2012. Aktív vedúcich sa uskutoční 26. septembra (t. j. v pondelok) 2011 v Žiari nad Horonom v jedálni IV. ZŠ Jilemnického ulica č.2 so začiatkom o 16:00 hod s nasledovným programom:
1/ Kontrola prihlášok – zaplatenie súťažných vkladov
2/ Kontrola a potvrdenie súpisiek
2/ Vyžrebovanie súťaží 4. a 5. ligy
4/ Rôzne a diskusia
Rozpis majstrovských súťaží pre súťažný ročník 2011/2012 podlieha schváleniu na aktíve vedúcich družstiev, ktorý sa uskutoční 26. septembra 2011.
V Žiari nad Hronom 15.9.2011
 
Jaroslav Zliechovec
predseda VV ObSTZ ZH

Rozpis súťaží 2011/2012 v prílohe:rozpis_2011_2012.pdf (67,2 kB)

 

     Všetky potrebné dokumenty v prílohách tu: Prihláška.doc (37,5 kB)    

                                                                       supiska.doc (72 kB)

                                                                       zapis o stretnuti.doc (129,5 kB)

                                                                      zapis zo stretnutia 4 cl druzstiev.xls (76 kB)                            

a tiež v iných skciách webu.

Späť