Aktív zástupcov družstiev, účastníkov 4. a 5. ligy ObSTZ Žiar nad Hronom.

09.09.2014 19:07

Pozvánka na aktív zástupcov družstiev účastníkov 4. a 5. ligy ObSTZ Žiar nad Hronom.

 

Týmto pozývame zástupcov jednotlivých klubov a družstiev oblasti ZH na aktív pri príležitosti zahájenia súťažného ročníka 2014/2015, ktorý sa uskutoční  v piatok 19. septembra 2014 v jedálni 4. ZŠ (Jilemnického č.2) v Žiari nad Hronom so začiatkom o 15:30 hod. a nasledovným programom:

1/ Kontrola prihlášok – zaplatenie súťažných vkladov

2/ Kontrola a potvrdenie súpisiek s registračnými preukazmi

3/ Vyhodnotenie súťažného ročníka 2013/2014 – odovzdanie diplomov

4/ Schválenie rozpisu súťaže na súť. ročník 2014/2015

5/ Rôzne a diskusia

6/ Záver

 

 Rozpis súťaže 2014/2015

Súpiska družstva

Prihláška do súťaže

 

 

 

Späť