Výsledky z 2.BTM Žiar nad Hronom

29.10.2011 21:12

     KSTZ Banská Bystrica poveril organizácou bodovacieho turnaja mládeže dňa 6.11.2011 MŠK Žiar nad Hronom. V prílohe úplné výsledky tu:2. KBT ZH.xls (18,5 kB)

Späť