Krajské bodovacie tunaje


19.9.2015 - KBTM Lučenec:   propozícievýsleky

8.11.2015 - KBTM Hliník nad Hronom:   propozície výsleky