Oblastné bodovacie trunaje

 

19.10.2013 - 1. BTŽ - 4. ZŠ Žiar nad Hronom : propozície.pdf,  výsledky.pdf

16.11.2013 - 2. BTŽ - ŠK Žarnovica: propozície.pdf, vysledky, kon. poradie

 
19.01.2014 - 3. BTŽ - 1. ZŠ Žiar nad Hronom: výsledky A-kategóriaB-kategória
01.03.2014 - 4. BTŽ - ZŠ Hliník nad Hronom: konecné poradie , skupiny+pavuk

Poradie na základe výsledkov z Oblastných bodovacích turnajov

A-kategória , B-kategória