III.liga.

     Súťaž v pôsobnosti KSTZ Banská Bystrica.

 

3.liga BB Kraja KSTZ BB

 

úspešnosť hráčov