Rebríčky mládeže

 

Aktuálny rebríček KBT dorastu KSTZ B. Bystrica

 KR dorast.pdf (50,4 kB)

 

Aktuálny rebríček KBT žiakov KSTZ B.Bystrica

KR ml.žiaci.pdf (43,6 kB)

 

Aktuálny rebríček BTD - dorast Obstz Žiar nad Hronom

 

Rebríček dorast po 4.BTD.pdf (18,2 kB)

 

Aktuálny rebríček BTM - žiaci  Obstz Žiar nad Hronom

 Rebríček žiaci po 4.BTŽ.pdf (18,8 kB)