Základné dokumenty

Pravidlá stolného tenisu:  Pravidla_stolneho_tenisu
Súťažný poriadok: Sutazny_poriadok
Prestupový poriadok: Prestupovy_poriadok
Registračný poriadok: Registracny_poriadok
Disciplinárny poriadok: Disciplinarny_poriadok
Príručka pre rozhodcov: Príručka ITTF pre rozhodcov2011.pdf (804,2 kB)
Zoznam schválených poťahov: LARC - list authorised racket coverings
Rozpis súťaže ObSTZ ZH: ROZPIS 2017_2018

 

Tlačivá na stiahnutie

Prihláška do súťaže: Prihláška.doc (29,5 kB)
Súpiska: Supiska.xlsx
Zápis o stretnutí: zapis.doc (129,5 kB)  zapis 4 cl druzs.xls (76 kB)
Prihláška na registráciu: prihlaska_na_registraciu.xlsx
Prestup - hosťovanie: Ohlasenie prestupu - hosťovnia.xlsx
Žiadosť o schv. prechodu družstva: ziadost o schvalenie prechodu druzstva.xls